Volební výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (1. března 2001) 
č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (1. března 2001) 
č. 3k volbě předsedy výboru (1. března 2001) 
č. 4k volbě místopředsedů (1. března 2001) 
č. 5k termínu příští schůze výboru (1. března 2001) 
č. 6k návrhu postupu volebního výboru při projednávání návrhů kandidátů na členy Rady České televize (5. dubna 2001) 
č. 7k termínu 3. schůze výboru (5. dubna 2001) 
č. 8k návrhu způsobu výběru kandidátů Rady České televize v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni (24. dubna 2001) 
č. 9k termínu a pořadu 4. schůze výboru (24. dubna 2001) 
č. 10k návrhu pořídit ze 4. schůze výboru těsnopisecký záznam a jeho přepis (15. května 2001) 
č. 11k informaci o plnění úkolů dle bodu III usnesení volebního výboru č. 8 ze dne 24. dubna 2001 (15. května 2001) 
č. 12k termínu a pořadu 5. schůze výboru (15. května 2001) 
č. 13ke stížnosti pana Jakuba Čermína proti rozhodnutí volebního výboru o jeho vyřazení ze seznamu kandidátů do Rady České televize (18. května 2001) 
č. 14k návrhu kandidátky Rady České televize (18. května 2001) 
č. 15k návrhu na částečnou revokaci usnesení volebního výboru č. 12 ze dne 18.05.2001 (22. května 2001) 
č. 16ke způsobu výběru kandidátů do Rady České televize (22. května 2001) 
č. 17k návrhu kandidátky Rady České televize (22. května 2001) 
č. 18k návrhu stanovení oprávněnosti seznamovat se s předloženými materiály kandidátů na členy Rady České televize (23. května 2001) 
č. 19k návrhu pořídit z dnešního jednání přerušené 5. schůze výboru těsnopisecký záznam a jeho přepis (24. května 2001) 
č. 20k návrhu na částečnou revokaci usnesení volebního výboru č. 11 ze dne 15.05.2001 (24. května 2001) 

12
ISP (příhlásit)