Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Usnesení

č. 1K návrhu poslanců P. Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatimního senátu Parlamentu (2) (20. ledna 1993) 
č. 2K vystoupení prezidentů České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory (20. ledna 1993) 
č. 3K vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o majetku České republiky (tisk 24, původně tisk 69) (10. února 1993) 
č. 4K setkání k problematice ÚSP Palata za účasti zástupců Magistrátu hl.m. Prahy, České unie nevidomých a slabozrakých, Společnosti nevidomých a slabozrakých, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci (10. února 1993) 
č. 5K semináři k zákonu o neziskových právnických osobách (10. února 1993) 
č. 6Ke koncepci sociální politiky na rok 1993 a zprávě o aktuální situaci v resortu ministerstva práce a sociálních věcí (11. února 1993) 
č. 7Ke koncepci zdravotní politiky na rok 1993 a zprávě o aktuální situaci v resortu ministerstva zdravotnictví (11. února 1993) 
č. 8K informaci o aktuální situaci v České správě sociálního zabezpečení (17. února 1993) 
č. 9K informaci o aktuální situaci v oblasti všeobecného zdravotního pojištění (17. února 1993) 
č. 10K vládnímu návrhu zákona, kterým, se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92) (18. února 1993) 
č. 11K návrhu programu na podporu úspor elektrické energie zavádění kompaktních zářivek (usnesení č. 4/1993 VSRZP) (18. února 1993) 
č. 12K návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (18. února 1993) 
č. 13Ke zprávě ministra zdravotnictví o některých opatřeních proti zdravotnímu ohrožení obyvatel severních oblastí Čech (18. února 1993) 
č. 14K návrhu poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti (tisk 62) (9. března 1993) 
č. 15K návrhu poslanců J. Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 (tisk 71) (9. března 1993) 
č. 16K návrhu poslanců P. Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění č. 171/1990 Sb. (tisk 123) (17. března 1993) 
č. 17K vládnímu návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky (tisk 145) (17. března 1993) 
č. 18K návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky (17. března 1993) 
č. 19K výjezdnímu zasedání VSPZ do Mostu zaměřenému na problematiku ekologické situace v souvislosti s dopadem na zdravotní stav obyvatel v ohrožených oblastech, zejména v Severočeské pánevní oblasti, včetně některých přilehlých okresů (18. března 1993) 
č. 20K problematice privatizace ve zdravotnictví (23. března 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)