Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 1k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (tisk 19) (13. ledna 1993) 
č. 2k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatimního senátu Parlamentu (tisk 2) (13. ledna 1993) 
č. 3k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk 22) (13. ledna 1993) 
č. 4k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o majetku České republiky (tisk 24) (13. ledna 1993) 
č. 5k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 2) (13. ledna 1993) 
č. 6k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy (tisk 1) (14. ledna 1993) 
č. 7k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o majetku České republiky (tisk 24) (21. ledna 1993) 
č. 8k formulaci uvozovací věty zákonů po přijetí Ústavy České republiky (21. ledna 1993) 
č. 9k otázce zrušování obecně závazných vyhlášek nebo jiných opatření obecních zastupitelstev vydaných v samostatné působnosti (28. ledna 1993) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona o oddělení měny (tisk 80) (1. února 1993) 
č. 11k sistovanému usnesení města Pardubic (10. února 1993) 
č. 12k projednání petice došlé ústavně právnímu výboru čj. 47/1993 (10. února 1993) 
č. 13k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) (tisk 55) (10. února 1993) 
č. 14k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) (tisk 82) (10. února 1993) 
č. 15k návrhu skupiny poslanců na vydání zásad zákona o Komoře veterinárních techniků České republiky (tisk 6) (10. února 1993) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (tisk 5) (10. února 1993) 
č. 17k vládnímu návrhu dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros (tisk 95) (17. února 1993) 
č. 18k návrhu poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (tisk 78) (17. února 1993) 
č. 19k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (tisk 19 - ČNR 174) (17. února 1993) 
č. 20k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) (tisk 55) (10. března 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)