Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Usnesení

č. 1Kůrovcová kalamita a stav lesů v České republice (25. dubna 2018) 
č. 2Financování péče o přírodu a krajinu v souvislosti s novými zvláště chráněnými územími, vymezenými v rámci soustavy Natura 2000 (25. dubna 2018) 
č. 3Těžba zlata v České republice - Mokrsko (25. dubna 2018) 
č. 4Řešení příčin stavu lesů v České republice (29. června 2018) 
č. 5Stav lesů v České republice (10. července 2018) 
č. 6Ochrana srnčat při sečení a sklizních (21. listopadu 2018) 
č. 7Stav krajiny ČR v souvislosti s hrozbou sucha - informace (21. listopadu 2018) 
č. 8Ochrana srnčat při sečení a sklizních (12. září 2019) ISP (příhlásit)