Hospodářský výbor
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů (25. ledna 2018) 
č. 2k volbě místopředsedy podvýboru (25. ledna 2018) 
č. 3k Podnikatelské radě (25. ledna 2018) 
č. 4ke zpětnému vyhodnocení dopadů regulace (ex-post RIA) (13. února 2018) 
č. 5k problematice GDPR (13. února 2018) 
č. 6k antibyrokratickým komisím (28. března 2018) 
č. 7k problematice jednoho inkasního místa (10. května 2018) 
č. 8k problematice GDPR (19. června 2018) 
č. 9k problematice administrativní zátěže podnikatelů (4. září 2018) 
č. 11ve věci spolupráce Ministerstva financí a Finanční správy (11. června 2019) 
č. 12k problematice Doing Business (11. června 2019) 
č. 13k problematice dobrovolné registrace k DPH (29. října 2019) 
č. 14k čerpání programu Antivirus a problematice kontrol (6. října 2020) 
č. 15ke kompenzačním programům pro podnikatele v návaznosti na přijatá opatření (15. října 2020) 
č. 16ke kompenzačním programům pro podnikatele (2. února 2021) 
č. 17k novému kompenzačnímu programu (2. února 2021) ISP (příhlásit)