Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Usnesení

č. 1Volba místopředsedy komise (31. ledna 2018) 
č. 4k bodu 3) (9. ledna 2019) 
č. 5Závěrečný účet NÚKIB za rok 2018 (25. dubna 2019) 
č. 6Informace vedení NÚKIB o kontrolách v oblasti kybernetické bezpečnosti (25. dubna 2019) 
č. 7Zpráva o kontrolách v oblasti kybernetické bezpečnosti (6. června 2019) 
č. 8Personální zajištění rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (6. června 2019) 
č. 9Kontrola NÚKIB v resortu Ministerstva financí ČR (12. července 2019) 
č. 10Kontrola NÚKIB v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (12. července 2019) 
č. 11Reporty z kontrol NÚKIB ve státní správě (12. července 2019) 
č. 12Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2018 (16. října 2019) 
č. 13Návrh rozpočtu NÚKIB na rok 2020 (6. listopadu 2019) 
č. 14ke kontrole NÚKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí. (5. února 2020) 
č. 15k nedávným kyberincidentům (5. února 2020) 
č. 16Návrh státního závěrečného účtu kapitoly 378 – NÚKIB – za rok 2019 (14. května 2020) 
č. 17k návrhu státního rozpočtu - kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. (18. listopadu 2020) 
č. 18Bezpečnost sítí 5G – závěry z Prague 5G Security Conference 2020 (18. listopadu 2020) 
č. 19Výzvy v zavádění cloud computingu (18. listopadu 2020) 
č. 20Projednání stížnosti prezidenta VNICTP na postup NÚKIB (17. března 2021) 
č. 21k posouzení nově vznikající legislativní normy k návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví (17. března 2021) 
č. 22Zabezpečení voleb do PSP ČR 2021 z pohledu KB (17. března 2021) 

12
ISP (příhlásit)