Výbor pro životní prostředí
Semináře

Rekodifikace stavebního práva: zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? (2. července 2020) 
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu? (7. října 2020) 
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?, videokonference (8. prosince 2020) 
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností, videokonferenční formou (11. prosince 2020) 
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?, prostřednictvím videokonference (16. února 2021) - upravená pozvánka - videokonference 
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti (30. března 2021) - formou videokonference 
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií (13. května 2021) - videokonference 
Kulatý stůl ke směrnici o jednorázových plastech (24. června 2021) - videokonference; změna termínu 
Budoucnost recyklace vČR (24. června 2021) - formou videokonference 

12
ISP (příhlásit)