Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Usnesení

č. 21Dokončení kontrolního úkonu vybraných akcí z Informace o použití institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 (čj.: V100/2016-SKKPO) (bod 2) (13. prosince 2016) 
č. 22Provedení kontroly vybraných akcí z Informace o použití institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí pověřenými celními orgány ČR za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 (čj.: V99/2016-SKKPO) (bod 3) (13. prosince 2016) 
č. 23Dokončení přerušeného kontrolního úkonu z 22. schůze komise (kontrola na ÚZČ) (bod 4) (13. prosince 2016) 
č. 24Informace o stavu legislativních prací ve věci „plnění povinnosti informovat dotčené osoby o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu po pravomocném skončení věci dle § 88 odst. 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním“, ze strany SZ a soudů (bod 2) (24. ledna 2017) 
č. 25ke sledování osob a věcí, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, podle § 158d odst. 2 trestního řádu; tato pravomoc by měla být svěřena výlučně soudu, (23. února 2017) 
č. 26k rušení provozu elektronických komunikací Pyrotechnickou službou Policie ČR za II. pololetí roku 2016 (bod 3) (7. března 2017) 
č. 27Zpráva o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 trestního řádu a o použití sledování osob a věcí dle § 158d odst. 2, 3 a 6 trestního řádu Policií ČR v 2. pololetí roku 2016 (Vyhrazené) a Statistický přehled (bod 4) (7. března 2017) 
č. 28Vybrané kontrolní úkony ze Zprávy o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a o použití sledování osob a věcí Policií ČR v 2. pololetí roku 2016 (bod 5) (7. března 2017) 
č. 30Kauza závažného pochybení v použití odposlechů ve věci trestního řízení MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha (bod 2) (30. května 2017) 
č. 31Informace k plánovaným organizačním změnám specializovaných složek Policie ČR (bod 2) (29. června 2017) 
č. 32Doplňující informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, a sledování osob a věcí dle § 158d odst. 3 pověřenými celními orgány ČR za II. pololetí roku 2016 /přerušený bod z 28. schůze ze dne 18. 4. 2017/ (bod 3) (29. června 2017) 
č. 33Kauza závažného pochybení v použití odposlechů ve věci trestního řízení MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha (bod 2) (7. září 2017) 
č. 34Kauza závažného pochybení v použití odposlechů ve věci trestního řízení MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha (bod 2) (19. září 2017) 
č. 35Kontrolní činnost ÚZČ – vybrané úkony dle dokumentu Zpráva pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (podle § 88 trestního řádu) a o použití sledování osob a věcí (podle § 158d odst. 2, 3 a 6 trestního řádu) Policií České republiky v 1. pololetí 2017 (VYHRAZENÉ) (bod 2) (19. září 2017) 

12
ISP (příhlásit)