Výbor pro obranu
Semináře

Možnosti podpory exportu českých firem a pořizování obranného materiálu (20. května 2014) 
Exekuce jako riziko v bezpečnostních sborech (19. května 2014) 
Zabezpečení přehledu o vzdušné situaci v rámci zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR (2. září 2014) 
Energetická bezpečnost České republiky (5. února 2015) 
Nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami (14. dubna 2015) 
Evropané ve službách Islámského státu (5. května 2015) 
Obranná koncepce České republiky (22. září 2015) 
Záměr rozvoje letectva Vzdušných sil AČR (4. prosince 2015) 
Příprava obyvatel na krizové situace a její systémové zavedení do škol a obnova Branného spolku (25. února 2016) 
Inteligentní technologie vs. ploty pro ochranu státních hranic České republiky (29. března 2016) 
Zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu (OBP) do strategických projektů důležitých pro zajištění obrany ČR (22. června 2016) 
Munice – nové vývojové trendy, pořizování a skladování a další regulace (24. června 2016) 
Autonomní a robotické systémy v oblasti obrany a bezpečnosti (15. května 2017) 
Bezpečnost státu a možnost adekvátní reakce Vnější a vnitřní hrozby (19. září 2017) ISP (příhlásit)