Hospodářský výbor
Záznamy z jednání

č. 89, k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2015 kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (19. listopadu 2014) 
č. 178, k vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk 513 (2. září 2015) 
č. 179, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb – sněmovní tisk 514 (2. září 2015) 
č. 340, k návrhu poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 888 (14. prosince 2016) ISP (příhlásit)