Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru pro evropské záležitosti (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise výboru pro evropské záležitosti (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (5. prosince 2013) 
č. 5k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (5. prosince 2013) 
č. 6k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ (10. prosince 2013) 
č. 7k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (10. prosince 2013) 
č. 8k volbě předsedy výboru pro evropské záležitosti (19. prosince 2013) 
č. 9k zahraniční cestě do Bruselu (19. prosince 2013) 
č. 10k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (19. prosince 2013) 
č. 11k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod /sněmovní tisk 80-E/ (23. ledna 2014) 
č. 12k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 20. května - 31. prosince 2013 (23. ledna 2014) 
č. 13k revokaci části usnesení č. 330 ze dne 30. května 2013, usnesení č. 195 ze dne 23. února 2012 a usnesení č. 243 ze dne 4. října 2012 (23. ledna 2014) 
č. 14k plánu zahraničních styků VEZ na rok 2014 (23. ledna 2014) 
č. 15k ustavení podvýboru V souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu předsedy výboru Ondřeje Benešíka a po rozpravě výbor pro evropské záležitosti (23. ledna 2014) 
č. 16k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (23. ledna 2013) 
č. 17k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. ledna - 16. února 2014 (27. února 2014) 
č. 18k informaci o vývoji a aktuálním stavu projednávání návrhů v oblasti bankovní unie (27. února 2014) 
č. 19k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách /kód dokumentu 12991/13, KOM(2013) 550 v konečném znění/ (27. února 2014) 
č. 20k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani /kód dokumentu 15337/13, KOM(2013) 721 v konečném znění/ (27. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)