Volební komise
Usnesení

č. 138K návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (6. září 2016) 
č. 139k návrhu na volbu 2 členů Nejvyššího kontrolního úřadu (6. září 2016) 
č. 140K pořízení zvukového záznamu z jednání volební komise Poslanecké sněmovny (14. září 2016) 
č. 141K návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (14. září 2016) 
č. 142K návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (14. října 2016) 
č. 145K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (8. listopadu 2016) 
č. 146K návrhu kandidátů Poslanecké sněmovny na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran (29. listopadu 2016) 
č. 147K návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran (29. listopadu 2016) 
č. 148K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (29. listopadu 2016) 
č. 149K návrhu na volbu člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (29. listopadu 2016) 
č. 150K návrhu na volbu náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a návrhu na volbu náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (29. listopadu 2016) 
č. 151K návrhu na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (29. listopadu 2016) 
č. 152K návrhu na volbu 3 členů Nejvyššího kontrolního úřadu (29. listopadu 2016) 
č. 153K návrhu na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu (9. prosince 2016) 
č. 154K návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (10. ledna 2017) 
č. 155K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (17. ledna 2017) 
č. 156K návrhu na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu /1/ (3. února 2017) 
č. 157K návrhu na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu /4/ (3. února 2017) 
č. 158K návrhu na volbu 3 členů Rady Státního fondu kinematografie (3. února 2017) 
č. 159K pořízení zvukového záznamu z jednání volební komise Poslanecké sněmovny (1. března 2017) 

12
ISP (příhlásit)