Výbor pro obranu a bezpečnost
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 72
č. 71

Zápisy z jednání

č. 72
č. 71

Usnesení

č. 143k Informaci o souhlasu vlády s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Nigerijské federativní republiky na území České republiky realizovanými do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 668/ (27. května 2004)
č. 142k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 667/ (27. května 2004)
č. 141k Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec – prosinec 2003 /sněmovní tisk 652/ (27. května 2004)
č. 140k Letecké záchranné službě (27. května 2004)
č. 139k Informaci zástupců zpravodajských služeb (27. května 2004)ISP (příhlásit)