Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9
č. 8

Zápisy z jednání

č. 22
č. 21

Usnesení

č. 134k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (tisk 428) (10. března 2004)
č. 1308ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2003 (tisk 594) (26. května 2004)
č. 160ve věci závěrečného účtu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (27. května 2004)
č. 140k cestě zástupce výboru do Evropského Parlamentu (25. března 2004)
č. 161k uspořádání semináře k hodnocení výsledků vzdělávání (26. května 2004)ISP (příhlásit)