Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 97
č. 96

Zápisy z jednání

č. 97
č. 96

Usnesení

č. 6k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy (tisk 1) (14. ledna 1993)
č. 314k vládnímu návrhu zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání a veřejném šíření periodického tisku a kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1560) (29. března 1995)
č. 29k návrhu skupiny poslanců na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 135) (17. března 1993)
č. 328k návrhu poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kerým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1678) (3. května 1995)
č. 153k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, předložené skupinou poslanců (tisk 587) (26. ledna 1994)ISP (příhlásit)