Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 36pro pozv. hosty i veřejnost formou videokonf. (31. března 2021)
č. 35účast veřejnosti distanční formou (17. března 2021)

Zápisy z jednání

č. 36 (31. března 2021)
č. 35 (17. března 2021)

Usnesení

č. 176k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /ST 954/ (31. března 2021)
č. 175ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý výhled pro čisté ovzduší, COM(2021) 3 final (17. března 2021)
č. 174ke Zprávě o naplňování Agendy 2030 a Zprávě o kvalitě života a její udržitelnosti (17. března 2021)
č. 173k informaci Ministerstva životního prostředí o Státní politice životního prostředí (17. března 2021)
č. 172ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2019 /ST 1173/ (17. března 2021)

Semináře

Kulatý stůl k novele zákona o myslivostiformou videokonference (30. března 2021)
Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě koběhovému hospodářství?upravená pozvánka - videokonference, prostřednictvím videokonference (16. února 2021)
Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejnostívideokonferenční formou (11. prosince 2020)
European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?videokonference (8. prosince 2020)
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu? (7. října 2020)ISP (příhlásit)