Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 45veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (28. dubna 2021)
č. 44neveřejná (20. dubna 2021)

Zápisy z jednání

č. 43 (17. března 2021)
č. 42 (10. února 2021)

Usnesení

č. 232k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu, různé. (28. dubna 2021)
č. 231k Představení Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (28. dubna 2021)
č. 230k Informaci ministra obrany o pokutě za přestupek při realizaci zakázky na víceúčelové vrtulníky ze strany ÚOHS. (28. dubna 2021)
č. 229k Informaci z jednání podvýboru pro akvizice o aktuálním vývoji v zakázkách „Protiletadlový komplet SHORAD" a „Dělo NATO" (28. dubna 2021)
č. 228k Aktuální informaci o zakázce na pásová bojová vozidla pěchoty. (28. dubna 2021)

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)ISP (příhlásit)