Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 31 (19. září 2017)
č. 29 (19. září 2017)

Usnesení

č. 35Kontrolní činnost ÚZČ – vybrané úkony dle dokumentu Zpráva pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (podle § 88 trestního řádu) a o použití sledování osob a věcí (podle § 158d odst. 2, 3 a 6 trestního řádu) Policií České republiky v 1. pololetí 2017 (VYHRAZENÉ) (bod 2) (19. září 2017)
č. 34Kauza závažného pochybení v použití odposlechů ve věci trestního řízení MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha (bod 2) (19. září 2017)
č. 33Kauza závažného pochybení v použití odposlechů ve věci trestního řízení MUDr. Shahrama Abdullaha Zadeha (bod 2) (7. září 2017)
č. 32Doplňující informace o použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, a sledování osob a věcí dle § 158d odst. 3 pověřenými celními orgány ČR za II. pololetí roku 2016 /přerušený bod z 28. schůze ze dne 18. 4. 2017/ (bod 3) (29. června 2017)
č. 31Informace k plánovaným organizačním změnám specializovaných složek Policie ČR (bod 2) (29. června 2017)ISP (příhlásit)