Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 69 (21. září 2017)
č. 68 (15. června 2017)

Zápisy z jednání

č. 69 (21. září 2017)
č. 68 (15. června 2017)

Usnesení

č. 418k návrhu kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie (21. září 2017)
č. 417k Informaci o realizaci twinningového projektu v Parlamentu Moldávie („Strengthening the capacites of the Parliament of Moldova for EU approximation proces") za účasti Poslanecké sněmovny v pozici hlavního partnera (21. září 2017)
č. 416k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů /kód dokumentu 9670/17, KOM(2017) 277 v konečném znění/ (21. září 2017)
č. 415k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly /kód dokumentu 9672/17, KOM(2017) 275 v konečném znění/ (21. září 2017)
č. 414ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny /kód dokumentu 9967/17, KOM(2017) 283 v konečném znění/ (21. září 2017)

Semináře

Evropské fondy (1. června 2017)
Migrace a trh práce (10. května 2017)
Máme se bát islámu? (18. května 2016)
Evropské fondy (18. února 2016)
Setkání poslanců a senátorů s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (15. ledna 2016)ISP (příhlásit)