Volební komise
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 52 (5. září 2017)
č. 51 (11. července 2017)

Zápisy z jednání

č. 51 (11. července 2017)
č. 46 (16. května 2017)

Usnesení

č. 178
č. 177
č. 181K návrhu na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu - II. volba (11. července 2017)
č. 180K revokaci části usnesení volební komise č. 176 ze 49. schůze ze dne 27. června 2017 k návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (11. července 2017)
č. 179K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (11. července 2017)ISP (příhlásit)