Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
206/0Interpelace poslance Pavla Dostála na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci porušování základních práv a svobod
295/0Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové na předsedu vlády V. Klause ve věci přerozdělování zisku za distribuci stravenek
296/0Interpelace poslance Miroslava Grégra na ministra financí I. Pilipa ve věci výstavby nového energetického zdroje v areálu Energetického centra Kladno
297/0Interpelace poslance Miroslava Grégra na ministra průmyslu a obchodu K. Kühnla ve věci výstavby nového energetického zdroje v areálu Energetického centra Kladno
298/0Interpelace poslankyně Evy Fischerové na ministra zdravotnictví Jana Stráského ve věci způsobu privatizace Okresní nemocnice v Šumperku
301/0Interpelace poslance Petra Šuláka na ministra dopravy a spojů M. Římana ve věci zajištění dopravní obslužnosti obcí Horního Vsacka
321/0Interpelace poslance Pavla Dostála na ministra pro místní rozvoj T. Kvapila ve věci privatizace ORBISu
344/0Interpelace poslance Pavla Maixnera na ministra financí I. Pilipa ve věci ČNB
434/0Interpelace poslance Petra Šuláka na ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla ve věci uzavírání závodů dřevozpracujícího průmyslu v důsledku nedostatku surové dřevní hmoty, tj. kulatiny

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)