Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Japonsko Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)
Delegace podvýboru pro válečné veterány vedená místopředsedkyní podvýboru Mgr. Janou Černochovou uskutečnila ve dnech 2. – 5. prosince 2015 pracovní návštěvu Tokia.

V rámci oficiální návštěvy ministra obrany MgA. Martina Stropnického doprovázela delegace podvýboru pro válečné veterány delegaci ministra obrany. Zástupci obou delegací společně slavnostně odhalili nově postavený pomník na hřbitově Fuchu v Tokiu věnovaný pěti československým legionářům, kteří zemřeli na válečné útrapy při návratu do samostatné vlasti v letech 1918 a 1919.

Obě delegace se následně účastnily přijetí předsedou Stálého výboru pro bezpečnost Sněmovny reprezentantů panem Seigo Kitamurou. Členové delegace diskutovali o bezpečnostních a obranných tématech i v souvislosti s plánovanou revizí japonské Ústavy, která operace japonských ozbrojených sil omezuje pouze na sebeobranu. Podle nové strategie se bude moci japonská armáda účastnit vojenských operací v zahraničí.

V závěru jednání pozvala vedoucí poslanecké delegace poslankyně Mgr. Jana Černochová předsedu Stálého výboru pro bezpečnost pana Seigo Kitamuru k reciproční návštěvě České republiky.
Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)
Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)
Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)
Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)
Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)
Zahraniční služební cesta delegace podvýboru pro válečné veterány (8. 12. 2015)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)