Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Gruzie Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Delegace výboru pro obranu vedená předsedou Davidem Kádnerem uskutečnila ve dnech 6. – 10. září 2015 pracovní návštěvu Gruzie.

Delegace výboru pro obranu navštívila Kybernetické centrum v Tbilisi, které spadá pod gruzínské Ministerstvo obrany. Ředitel centra pan Andria Gotsiridze představil členům delegace hlavní úkoly centra, kterými jsou zajištění systému bezpečnosti v gesci Ministerstva obrany a GŠ armády. Ocenil společná cvičení s partnery z EU, kde mají kontakty zejména s Estonskem /NATO Center of Excellence v Talinu/ a s Rakouskem.

Poté se delegace setkala s předsedou výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Gruzie, panem Irakli SESIASHVILI, a dalšími zástupci výboru. Předseda gruzínského výboru zdůraznil pouze jednu cestu pro Gruzii a to cestu evropskou. Gruzie velmi usiluje o přijetí do EU a NATO. Delegaci dále přijal předseda výboru pro zahraniční vztahy Parlamentu Gruzie, pan Tedo JAPARIDZE. Gruzínská koalice i opozice akcentují stejná témata a těmi jsou vstup do EU a do NATO, v tomto se jejich politika neliší a panuje zde celospolečenský koncensus.

Delegace se setkala s náměstkem ministryně zahraničních věcí, kterým je pan David DONDUA. Delegace byla přijata náměstkem státního ministra pro evropskou a euroatlantickou integraci Gruzie, panem Archil KARAULASHVILI, který sdělil, že cca 30 gruzínských vojáků zahynulo při plnění vojenských úkolů v misi v Afghánistánu. Zdůraznil, že Gruzie přispívá největším počtem vojáků z nečlenských zemí NATO do této mise. Více než 12 tisíc gruzínských vojáků má zkušenosti z mírových misí. Následovalo setkání s náměstkem ministryně obrany Gruzie, panem Besik LOLADZE, který ocenil přijetí gruzínské ministryně obrany ve dnech 23 – 25. července 2015 v Praze.

Českou delegaci přijal i předseda Parlamentu Gruzie, J. E. David USUPASHVILI, který sdělil, že Gruzie přišla o 80 % svých obranných kapacit během války v roce 2008. Uvažuje o Gruzii jako o důležitém koridorem mezi Evropou a Asií.   

Dále se delegace setkala s tajemníkem státní rady pro bezpečnost a krizový management, panem Mindia JANELIDZE. Ten jako první otevřel problematiku ISIL a existenci  zákona na zákaz služby gruzínských vojáků v armádách jiných států.

V úterý delegace navštívila vojenskou základnu Vaziani a setkala se se zástupcem náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Gruzie, genmjr. Vakhtang KAPANADZE. Po powerpointové prezentaci následovala prohlídka základny, která je jedinou mechanizovanou brigádou v Gruzii. Bohužel deset vojáku z této základny bylo zabito při plnění úkolů zahraniční mise v Afghánistánu. Po návštěvě základny následoval oběd dávaný předsedou Meziparlamentní skupiny přátel Gruzie – ČR, panem Ivane KIGHURADZE, který poukázal na velmi dobré kontakty s ČR a přátelské vztahy obou zemí, kterých si velmi váží.

Delegace navštívila sídlo Monitorovací mise EU v Gruzii (EUMM – European Union Monitoring Mission). Vedoucí mise má českého zástupce, který přednesl prezentaci a sdělil, že oplocování okupovaných území Gruzie vojáky RF nadále pokračuje. Následně delegace odjela na prohlídku administrativní linie (ABL – Administrative Bounder Line) v Churvaleti v doprovodu zástupců Ministerstva vnitra Gruzie a měla možnost seznámit se se situací na místě.

Členové delegace se ve městě Gori setkali s veteránem 2. světové války, panem Irakli KANDARELI (který je 91-letý veterán 2. světové války a aktivně se zúčastnil osvobozování Československa. Pan Kandareli se zapojil zejména do bojů v rámci tzv. Ostravské operace. Po skončení 2. světové války byl jmenován čestným občanem Ostravy, Olomouce, Háje ve Slezsku, Petřvaldu, Fulneku, Opavy, Oder a Nového Jičína.).

Poslední den pracovní cesty navštívila česká delegace vojenskou námořní základu v Poti, která zajišťuje pohraniční a pobřežní stráž. Členové delegace si měli možnost prohlídnout i námořní základu v Batumi. Na závěr služební cesty byl zorganizován oběd dávaný předsedou Nejvyšší rady Adžárské autonomní republiky, panem Avtandil BERIDZE.
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Jednání s ředitelem Kybernetického centra v Tbilisi
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Přijetí české delegace předsedou Parlamentu Gruzie
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Jednání s partnerským výborem pro obranu a bezpečnost
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Setkání s poslanci zahraničního výboru Parlamentu Gruzie
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Setkání s náměstkem státního ministra pro evropskou a euroatlantickou integraci Gruzie
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Návštěva vojenské základny ve Vaziani
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Simulační výcvikové centrum - vojenská základna Vaziani, mechanizovaná brigáda
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Prohlídka vojenské základny ve Vaziani
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Prohlídka vojenské základny ve Vaziani
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Členové české delegace při prohlídce vojenské základny ve Vaziani
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Předseda výboru pro obranu David Kádner s velitelem vojenské základny ve Vaziani
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Předseda výboru pro obranu David Kádner s velitelem letecké základny
Zahraniční služební cesta delegace výboru pro obranu v Gruzii (17. 9. 2015)
Návštěva námořní vojenské základny v Poti

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)