Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Kanada Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)

Delegace výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu Janem Bartoškem uskutečnila ve dnech 25. až 31. května 2015 zahraniční pracovní návštěvu Kanady.  

Delegace výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedená místopředsedou Janem Bartoškem uskutečnila ve dnech 25. až 31. května 2015 zahraniční pracovní návštěvu Kanady. Pracovní cesta byla zorganizována i na základě doporučení MZV ČR v souvislosti s oživením meziparlamentní spolupráce a vzájemné komunikace po problematickém období vízových styků bez vrcholných návštěv představitelů obou zemí. 

Pracovní program delegace vznikl za podpory obou velvyslanců, jak Pavla Hrnčíře tak kanadského velvyslance v České republice pana Otto Jelínka. Podtextem návštěvy byla mimo jiné podpora českých firem, které se snaží navázat obchodní spolupráci a prosadit se na kanadském trhu. Z tohoto důvodou byli součástí delegace i náměstek ministra obrany Jakub Landovský a ředitel odboru zahraniční spolupráce a obranného průmyslu Ministerstva obrany Jakub Hodinář.

Delegace navštívila Toronto, Victorii a Ottawu, přičemž prvním bodem programu byla návštěva Centra proti zbraním hromadného ničení v Trentonu (CBRN), kde proběhla prezentace schopností kanadských speciálních sil v oblasti proti biologickým, chemickým a nukleárním zbraním. Na tomto poli Kanada a Česká republika zaujímají specifické místo v rámci států NATO. Nechyběla ani praktická ukázka techniky, kterou kanadská jednotka používá. V následné diskuzi došlo i na témata legislativního procesu při nasazování ozbrojených sil Kanady v zahraničí či plnění úkolů ve prospěch kanadské vlády na území Kanady.

Následující den proběhlo v Torontu setkání se členy Obchodní komory Evropské unie v Kanadě a při této příležitosti se ČR prostřednictvím svého Zastupitelského úřadu v Ottawě stala po dvouleté absenci opětovně členem komory. Slavnostní vstup do Obchodní komory EU v Kanadě podepsal velvyslanec ČR Pavel Hrnčíř. Vzhledem k početnému zastoupení české menšiny v Torontu nechyběla ani návštěva Masarykova institutu, spolku, který sdružuje Čechy žijící v Torontu a blízkém okolí. Delegace využila možnosti seznámit se s aktivitami, které tento institut nabízí, vedoucí delegace a předseda výboru pro obranu poskytli rozhovor zástupcům krajanských médií a následně při neformální diskuzi s krajany odpovídali na otázky týkající se aktuálního politického a společenského dění v ČR.

V úterý se delegace přesunula do Victorie, kde navštívila základnu Pacifické flotily kanadského námořnictva CFB Esquimalt. Tématem návštěvy byly otázky Joint Task forces Pacific a jejich role v Britské Kolumbii, operace Reassurance a úloha Kanady v NATO. Prezentace velení základny se týkaly i přítomnosti pacifických námořních sil Kanady v indo-pacifickém regionu, kde plní roli garanta stabilizace bezpečnostní situace a dodržování mezinárodních dohod. Globální provázanost bezpečnostního prostředí se úzce dotýká i bezpečnostní situace v ČR a má vliv na rozvoj ekonomických aktivit v jednotlivých částech světa.

V druhé polovině pracovní cesty došlo k rozdělení pracovního programu parlamentní a resortní delegace. Parlamentní delegace se setkala s partnerským výborem pro obranu a s výborem pro veřejnou národní bezpečnost. Společně se věnovali tématům jako je kybernetická bezpečnost, bezpečnostní situace v Evropě, hybridní válka apod. Při této příležitost pozval předseda výboru David Kádner předsedu partnerského výboru Petera Kenta na návštěvu Prahy. V odpoledních hodinách navštívila parlamentní delegace zbojařský veletrh CANSEC v Ottawě, kde se setkala s již vybranými firmami společně se zástupci Ministerstva obrany ČR.

Parlamentní delegaci přijal místopředseda kanadského parlamentu Joe Comartin a společně diskutovali o možné bilaterální spolupráci v oblasti vědy, výzkum a vývoje, dále v oblasti energetiky a následně hovořili o aktuální bezpečnostní situaci ve světě. Delegace rovněž navštívila Canadian Cyber Incident Response Centre, kde ředitel centra přednesl několik prezentací vztahujících se k dané instituci a upozornil na projekty kybernetické bezpečnosti, kterými se kanadská vláda zabývá. Ve večerních hodinách se parlamentní delegace setkala s poslancem českého původu panem Robertem Sopuckem a diskutovala s ním možnost založení kanadsko-české skupiny přátel, která by byla ekvivalentem Parlamentní skupiny přátel ČR – Kanada. Kanadský poslanec se velmi zajímal o možnosti vzájemné spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a v oblasti energetiky, čímž potvrdil kanadskou ochotu zaměřit se v rámci prohloubení spolupráce na projetky zejména v těchto dvou oblastech.

Posledním bodem programu bylo setkání české delegace s krajany na ZÚ v Ottawě, kde se při této příležitosti krajanům představil nový velvyslanec pan Pavel Hrnčíř. Českou komunitu v Kanadě zajímala aktuální politická situace a na závěr živé diskuze poděkovali za návštěvu zákonodárcům a zástupcům exekutivy, kterou chápali jako podporu českých zájmů v Kanadě.

 

 

 
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Brífink na Generálním konzulátu v Torontu
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Návštěva Canadian Joint Incident Response Unit (CBRN)
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Setkání se členy Obchodní komory EU v Kanadě (EUCCAN)
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Vstup ČR do Obchodní komory EU v Kanadě
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Návštěva Masarykova ústavu, položení květin u Pomníku obětem komunismu
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Ředitel Masarykova ústavu pan Ječmen s delegací
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Rozhovor pro krajanská média Nová vize a Nový domov
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Rozhovor pro krajanská média Nová vize a Nový domov
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Velvyslanec ČR v Kanadě Pavel Hrnčíř při rozhovoru pro krajanská média
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Předání pamětní plakety předsedy výboru pro obranu, vojenská námořní základna Esquimalt
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
CFB Esquimalt Victoria, základna kanadských ozbrojených sil
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Jednání s kanadským parlamentním výborem pro obranu
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Jednání s kanadským parlamentním výborem pro veřejnou a národní bezpečnost
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Přijetí u místopředsedy kanadského Parlamentu Joe Comartina
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Zastupitelský úřad ČR v Ottawě
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Setkání s krajany na ZÚ Ottawa
Delegace výboru pro obranu navštívila Kanadu (3. 6. 2015)
Setkání s krajany na ZÚ Ottawa

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)