Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Polsko Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila ve dnech 17. - 19. 2. 2015 Varšavu, kde v rámci pracovních setkání jednala s partnerským výborem a představiteli dalších důležitých institucí.

Delegace Výboru pro obranu poslanecké sněmovny ve složení Ivan Gabal (KDU), Jana Černochová (ODS), Václav Kučka (ČSSD) a Martin Sedlář (ANO), vykonala ve dnech 17.- 19.2. pracovní návštěvu Polska, kde s partnerským Výborem pro národní obranu Sejmu, Podvýborem pro obranný průmysl a technickou modernizaci ozbrojených sil Sejmu, Výborem pro záležitosti speciálních služeb Sejmu, na Ministerstvu zahraničí Polska, Ministerstvu obrany Polska a Střediskem východních studií ve Varšavě, konzultovala otázky vývoje konfliktu na Ukrajině, perspektiv dalšího postupu Ruska, možností zastavení konfliktu na Ukrajině, plánů modernizace ozbrojených sil Polska, navyšování výdajů na obranu a možnosti spolupráce v oblasti obrany a zajištění bezpečnosti středoevropského regionu.

Konzultace ukázaly shodu v základním hodnocení bezpečnostní situace a rizik vývoje, i společnou vůli k prohloubení obranné spolupráce. Obě strany vidí jako klíčovou roli polsko-českého motoru spolupráce ve visegrádské spolupráci jako nezbytném doplňku francouzsko-německého tlaku na vyřešení eskalujícího válečného konfliktu. Navýšení obranných výdajů, v případě Polska na 2% HDP, je nezbytným krokem v obranném úsilí obou zemí i celé Severoatlantické aliance, stejně jako potřeba bezpodmínečné podpory ekonomických sankcí Evropské unie. Výbor pro obranu PSP bude pokračovat v konzultacích s partnerským výborem Slovenské národní rady, jehož delegace přijede na pozvání české strany do Prahy ve dnech 24. - 25. 2. 2015.
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Setkání s místopředsedkyní Sejmu Elzbietou Radziszewskou
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Společné jednání s partnerským výborem pro obranu
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Tisková konference po společném jednání partnerských výborů pro obranu
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Delegace výboru pro obranu navštívila Polsko (23. 2. 2015)
Setkání s náměstkem ředitele Střediska východních studií panem Dr. Adamem Eberhardtem

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)