Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Jižní Korea Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Ve dnech 21. – 26. září 2014 navštívila Korejskou republiku delegace výboru pro obranu Poslanecké sněmovny ČR vedená 1. místopředsedkyní PSP ČR paní Jaroslavou Jermanovou.

 Delegace jednala s představiteli Národního shromáždění KR, Ministerstva obrany KR, Ministerstva zahraničních věcí KR, Ministerstva sjednocení KR, navštívila Defense Expo Korea 2014 v Ilsanu, seznámila se s projektem řízení leteckého provozu v Pusanu (kde je používán radar MSSR-1, výrobce ELDIS Pardubice), navštívila Demilitarizovanou zónu a Pamětní válečné muzeum v Soulu. Českou delegaci doprovázela za Zastupitelský úřad v Soulu paní Jana Chaloupková, zástupkyně velvyslance, v té době ve funkci CDA a.i.

V pondělí 22. září byla delegace přijata předsedou Národního shromáždění KR panem Chung Ui-hwa a místopředsedou panem Lee Seok-hyun za přítomnosti členů Výboru pro národní obranu a členů parlamentární Skupiny přátelství ČR – KR. Předseda Národního shromáždění připomenul svou návštěvu ČR a Prahy v r. 2005 a setkání s tehdejším místopředsedou PSP ČR V. Filipem. Uvedl, že Česká republika je oblíbeným turistickým cílem korejských cestovatelů.

Zástupci české delegace uvedli, že Česká republika má zájem na prohlubování spolupráce s KR v mnoha oblastech, včetně obranného průmyslu, a rovněž o posilování diplomacie parlamentární. Mezi oběma zeměmi se také úspěšně rozvíjí spolupráce v oblasti kultury, především filmového průmyslu. Světem zmítá v současné době řada konfliktů, Evropa potažmo Česká republika vnímá velmi silně konflikt na Ukrajině (a to i v souvislosti s historickými zkušenostmi). Důležitá je mezinárodní spolupráce, přičemž parlamentární diplomacie je důležitým aspektem posílení mezinárodních vztahů.

Bilaterální vztahy mezi ČR a KR se úspěšně rozvíjejí a KR se stala klíčovým státem pro ČR v Asii. KR je velmi důležitým obchodním partnerem a investorem. V červenci minulého roku navštívil KR ministr obrany ČR Vlastimil Picek, zúčastnil se oslav 60. výročí ukončení Korejské války. Zájem je spolupracovat v oblasti obranné a bezpečnostní politiky, vojenského vzdělávání a cvičení, kybernetické bezpečnosti, ochraně proti chemickým zbraním atd.

Předseda Výboru pro národní obranu Hwang Jin Ha ocenil kvalitu českých radarů a pěchotních zbraní. Zmínil působení československých zástupců v Dozorčí komisi neutrálních států a uvedl, že KR má dnes dobré vztahy s ČR i SR. Dohoda o příměří uzavřená na konci Korejské války má stále důležitý význam coby stabilizační prvek, jelikož dosud není uzavřena mírová smlouva.

Poté delegace navštívila Ministerstvo pro sjednocení, kde se setkala s náměstkem Kim Nam-sik. Ten uvedl, že Korejský poloostrov je stále rozdělen, politika budování důvěry prezidentky Pak Kun-hj je: na provokace reagovat tvrdě, současně realizovat kontakty včetně humanitární pomoci prostřednictvím NGO apod., projevil zájem na zmírnění napětí, denuklerizaci KLDR, a uvedl že hlavním partnerem pro KR jsou USA a Čína.

Dne 24. září navštívila delegace letiště Gimhae v Pusanu a pracoviště, kde je při řízení leteckého provozu používán sekundární český radar MSSR-1, výrobce ELDIS Pardubice. České radary jsou dále používány na letištích v Pohangu a na Jeju ostrově, jihokorejská strana potvrdila jejich výbornou kvalitu a spolehlivost provozu. Česká strana zdůraznila zájem na pokračování spolupráce a zapojení České republiky do širšího projektu řízení leteckého provozu na civilních i vojenských letištích.

Delegace se dále zúčastnila slavnostního otevření pobočky Son kliniky tradičního lékařství na Tonmyong University a seznámila se s její činností. Klinika úzce spolupracuje s Ministerstvem obrany KR v oblasti prevence onemocnění i vlastní léčby, pracovníkům MO a vojákům je péče hrazena ze státního rozpočtu. Tato univerzita je první v KR, která otevřela zdravotní koutek pro studenty a hradí i jeho provoz. TU byla založena v 60. letech, patří mezi prestižní korejské univerzity, má zájem o spolupráci s ČR, výměnu studentů a profesorů (v návaznosti na realizovanou návštěvu delegace se již podařilo navázat spolupráci TU Pusan a UK Praha).

Ve čtvrtek 25. září navštívila delegace Ministerstvo obrany Korejské republiky a setkala se s prvním  náměstkem panem Baek Seung-joo. Zástupci české delegaci projevili zájem o spolupráci v oblasti bezpečnostně-obranné, konkrétně oblast zahraničních operací, ochrana před ZHN, kybernetická ochrana, spolupráce obranných průmyslů (např. dodávky pasivních sledovacích systémů VĚRA, případně dodávky vojenského materiálu v souvislosti s modernizací korejských ozbrojených sil).

Dále delegace navštívila Defense Expo Korea 2014 – prezentace jihokorejských výrobků v oblasti pozemních a bezpečnostních zařízení, doplňků a individuálního vybavení pro záchranu života. Delegace také navštívila Demilitarizovanou zónu (nárazníková zóna mezi KLDR a KR, jež protíná Korejský poloostrov zhruba na polovinu v okolí 38. rovnoběžky, 250 km dlouhá a přibližně 4 km široká, vznikla v návaznosti na podpis dohody o příměří na závěr Korejské války, kdy se válčící strany stáhly dva kilometry od vojenské demarkační linie na 38. rovnoběžce; navzdory svému jménu je to nejvíce militarizovaná hranice světa), delegace navštívila tzv. Joint Security Area (JSA) – místo veškerých jednání mezi Severem a Jihem od r. 1953, setkala se se zástupci velitelství amerických vojsk a sil OSN a zavítala do budovy, kde zasedá Dozorčí komise neutrálních stát. Dalším bodem programu byla návštěva Pamětního válečného muzeum v Soulu, kde delegace uctila před pamětní deskou hrdinství kaplana českého původu Emila Kapauna, který působil v silách OSN a zahynul v severokorejském zajetí.

Rozhovory a jednání přispěly k upevnění politických, ekonomických a kulturních kontaktů a bilaterální spolupráce mezi ČR a KR, a to včetně diplomacie parlamentární. Jednání ukázala na potenciál rozvoje spolupráce v oblasti obrany, a to především OPZHN, kybernetické bezpečnosti, protichemické ochrany, radarových systémů, využití špičkového českého how-how a spolupráce v mírových misích. Rámcově vymezí podmínky spolupráce Memorandum mezi ministerstvy obrany, jehož text byl dojednán a jihokorejská strana potvrdila zájem na jeho brzkém podpisu.

Delegace se rovněž seznámila s realitou v KR a navštívila místa spojená s Korejskou válkou historicky i v současné době. Seznámila se s působením Dozorčí komise neutrálních států, v níž aktivně působilo i Československo. Prezentace bohaté české kultury a umění vytváří pozitivní obraz o ČR, jenž je rovněž spojený s vnímáním českého trhu jako vyspělé destinace, bezpečné pro investice a obchod, zajímavé i z hlediska cestovního ruchu.
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Přijetí české delegace předsedou a členy výboru pro národní bezpečnost Národního shromáždění Korejské republiky
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Přijetí české delegace předsedou a členy výboru pro národní bezpečnost Národního shromáždění Korejské republiky
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Společná fotografie české delegace s předsedou Národního shromáždění Korejské republiky po přijetí
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Společná fotografie po pracovním obědě, pořádaném Národním shromážděním Korejské republiky
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Jednání s náměstkem ministra obrany Korejské republiky
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Společná fotografie po ukončení jednání na Ministerstvu obrany Korejské republiky
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Návštěva Národního hřbitova (památník obětem Korejské války)
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Návštěva Národního hřbitova (památník obětem Korejské války)
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Prohlídka budovy Národního shromáždění Korejské republiky
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Návštěva demilitarizované zóny v Pchanmundžomu (Joint Security Area)
Delegace výboru pro obranu navštívila Korejskou republiku (8. 10. 2014)
Návštěva veletrhu "Defense expo Korea 2014" v Ilsanu

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)