Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Finsko Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Helsinkách (11. 9. 2019)
Ve dnech 4. - 6. září 2019 se v Helsinkách uskutečnila pravidelná meziparlamentní konference ke společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice EU.

Na konferenci, kterou uspořádalo finské předsednictví Evropské radě, zastoupili výbor pro obranu místopředseda Jan Lipavský a poslanec Pavel Žáček. Zúčastnili se rovněž členové zahraničního výboru PS PČR Jiří Kobza a Monika Červíčková. Akce se věnovala celé řadě témat, mj. rozvoji spolupráce členských zemí v oblasti obrany, posilování transatlantických vztahů, otázkám stability a rozvoje zemí západního Balkánu, hybridním hrozbám či bezpečnostním aspektům klimatických změn.

Konference byla příležitostí k setkání zástupců obranných a zahraničních výborů parlamentů všech členských států EU. Zúčastnilo se jí více než 200 hostů.

Více informace o konferenci naleznete zde.
Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Helsinkách (11. 9. 2019)
Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Helsinkách (11. 9. 2019)
Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Helsinkách (11. 9. 2019)
Meziparlamentní konference ke SZBP/SBOP v Helsinkách (11. 9. 2019)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)