Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

USA Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Ve dnech 18. – 22. 12. 2019 se uskutečnila služební zahraniční cesta delegace výboru pro obranu PS PČR vedené místopředsedou PS PČR Tomášem Hanzelem do Spojených států amerických.

Cesta delegace, kterou dále tvořili předsedkyně výboru Jana Černochová a poslanci Jan Bartošek, Michal Ratiborský a Pavel Růžička, měla dvě části. Během první navštívili poslanci stát Texas, kde dne 19. listopadu proběhla v Austinu jednání ze zástupcem administrativy státu Texas Joem Esperanzou (Texas Deputy Secretary of State) o vzájemné spolupráci Armády ČR a texaské národní gardy, ale také o prohlubování obchodní spolupráce (záměr zřízení kanceláře Czech Trade v Texasu). Následovalo jednání se zástupci The University of Texas a zdejší katedry slovanských a euroasijských studií i s několika studenty českého jazyka. Zde se vedla diskuse zejména o aktuálním stavu a perspektivách transatlantických vztahů a o programu studia češtiny na zdejší univerzitě. První den byl zakončen návštěvou start-up akcelerátoru Capital Factory, který je mj. unikátní platformou pro rozvoj vojenských moderních technologií na půdorysu spolupráce US Army Futures Command s privátními (start-up) subjekty a inovátory.

Ve druhém dni cesty navštívili poslanci výboru pro obranu základnu Camp Mabry v Austinu, kde byli přijati velitelkou Národní gardy státu Texas generálmajorkou Tracy Norris a dalšími důstojníky. Jednání se soustředilo zejména na konkrétní prvky spolupráce mezi Armádou ČR a Národní gardou, coby dlouholetými partnerskými ozbrojenými složkami. Poslanci se zajímali rovněž o fungování Národní gardy a možnou inspiraci v oblastech náborů či fungování aktivní zálohy.

Poté se delegace přesunula do města City of West, kde proběhlo setkání s místní početnou krajanskou komunitou v čele se starostou města Tommy Muskou. Během setkání se poslanci seznámili s historií českého osídlení v oblasti a s krajany diskutovali o možnostech podpory ze strany ČR.

V druhé části cesty poslanci navštívili hlavní město USA Washington, kde absolvovali řadu schůzek s představiteli legislativy i exekutivy a rovněž uctili památku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka položením věnce k jeho soše.

Dne 21. listopadu se delegace setkala postupně se dvěma členy Sněmovny reprezentantů, Ronem Wrightem z Republikánské strany a Dutchem Ruppersbergerem z Demokratické strany. Obsahem schůzek bylo jednání o transatlantické spolupráci, vzájemných vztazích obou zemí a potřebách investic do obrany. V podvečerních hodinách pak proběhlo setkání s velitelem Národní gardy státu Nebraska, která je druhou partnerskou gardou Armády ČR, generálmajorem Darylem Bohacem.

22. listopadu program pokračoval schůzkou s několika představiteli amerického ministerstva obrany v Pentagonu. Během něj se poslanci zajímali zejména o americkou pozici ve vztahu k budoucnosti zahraničních misí, zejména v otázce dalšího působení v Afghánistánu, a dále ve vztahu k současné situaci v Sýrii. Na toto jednání navázal společný oběd s vrchním ředitelem amerického ministerstva zahraničních věcí pro Evropu Matthewem Boysem. Zde kromě otázek vojenské spolupráce obou zemí, společného působení v operacích, rezonovalo rovněž téma kybernetické bezpečnosti a hybridních hrozeb.

Během odpoledne delegace výboru pro obranu navštívila dále ministerstvo financí, kde byla hlavním tématem jednání otázka prověřování zahraničních investic a možnosti inspirace modelem uplatňovaným v USA. Závěrečným jednáním pak byla schůzka se zvláštním poradcem prezidenta USA pro kybernetické otázky Joshuou Steinmanem, s nímž poslanci diskutovali o spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti 5G sítí a o dalších souvisejících aspektech.
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Jednání ze zástupcem administrativy státu Texas Joem Esperanzou
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Setkání se zástupci The University of Texas
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Návštěva texaské národní gardy
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Setkání s krajany v The City of West
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Jednání s Ronem Wrightem (Republikánská strana)
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Jednání s Dutchem Ruppersbergerem (Demokratická strana)
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
V Kapitolu u busty V. Havla
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Setkání s velitelem Národní gardy státu Nebraska generálmajorem Darylem Bohacem.
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Uctění památky TGM
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Jednání na ministerstvu financí
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Diskuse s Joshuou Steinmanem, poradcem prezidenta pro otázky kyberbezpečnosti
Zpráva ze zahraniční cesty delegace výboru pro obranu do USA (22. 11. 2019)
Diskuse s Joshuou Steinmanem, poradcem prezidenta pro otázky kyberbezpečnosti

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)