Výbor pro obranu
Zahraniční cesty

Polsko Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Ve dnech 21. – 24. května 2019 navštívila společná delegace výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost PS PČR Polskou republiku.

Pětičlenná delegace vedená předsedkyní výboru pro obranu Janou Černochovou v rámci této cesty uskutečnila několik setkání se zástupci politické reprezentace Polska, navštívila ale také polský Institut paměti národa a agenturu Frontex. 

Členy delegace byli dále místopředsedové výboru pro bezpečnost Jiří Mašek a Pavel Žáček a poslanci Pavel Růžička a Petr Sadovský.

Dne 22. května proběhla nejprve návštěva Institutu paměti národa, kde se členové delegace seznámili s historií a fungováním této instituce, jejím přístupem ke zkoumání totalitních režimů 20. století a pozicí v rámci státních struktur. Následovalo setkání se zástupci meziparlamentní skupiny přátel České republiky v Sejmu. Toto setkání bylo příležitostí k diskuzi nad prioritami ČR i Polska v různých oblastech a o spolupráci například v oblasti zdravotní služby v česko-polském příhraničí.

Poté se uskutečnilo jednání se zástupci partnerského výboru národní obrany, které vedl předseda tohoto výboru Michal Jach. Zde byly hlavními tématy společné zájmy zemí v oblasti obrany a bezpečnosti, možnosti spolupráce v obranném průmyslu a v oblasti armádních akvizic, rozvoj evropských iniciativ na poli obrany či potenciální hrozby.

Dne 23. května poté proběhla nejprve jednání na ministerstvu zahraničních věcí s náměstkem pro oblast bezpečnosti Maciejem Langem a na ministerstvu národní obrany s náměstkem pro oblast obranných strategií Tomaszem Szatkowskim. Zde byly hlavními tématy ukotvení vzájemné spolupráce mezi vládami Polska a ČR v tzv. formátu 2+2, tedy společná jednání ministrů zahraničí a obrany obou zemí, dále aktuální bezpečnostní hrozby, spolupráce v rámci NATO i EU, spolupráce v oblasti obranných akvizic atd.

Následně poslanci navštívili Archiv Institutu paměti národa, kde měli možnost seznámit se v praxi s badatelskou činností této organizace, nakládáním s archiváliemi, jejich rekonstrukcí a konzervací.

V odpoledních hodinách navštívila delegace Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž, tzv. Frontex, kde proběhlo jednání s managementem této organizace v čele s výkonným ředitelem Fabricem Leggerim. V rámci diskuze se projednávaly otázky fungování Frontexu, jeho rozpočtu, organizační struktury a zaměstnanců a zejména jeho aktivit nejen v rámci aktuální migrační krize, ale i dalšího fungování. Závěrem návštěvy této agentury navštívili poslanci operační středisko, v němž probíhá monitoring situace na vnější hranici EU.

Posledním bodem služební zahraniční cesty delegace výborů bylo setkání s brigádním generálem Karlem Řehkou, který působí v rámci sil NATO v pozici zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod, která sídlí v polském Elblagu.

V rámci cesty poslanci zavítali také k polskému národnímu stadionu, kde položenim kytice uctili památku Riszarda Siwiece, který se zde v září roku 1968 upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)
Zahraniční cesta delegace výborů pro obranu a bezpečnost do Polska (29. 5. 2019)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)