Výbor pro obranu
Přijetí zahraničních návštěv

Maďarsko Přijetí maďarské delegace výboru pro obranu Národního shromáždění Maďarska (26. 6. 2015)
Delegace výboru pro obranu vedená předsedou Davidem Kádnerem přijala maďarskou delegaci výboru pro obranu NS Maďarska.

Delegace výboru pro obranu vedená předsedou Davidem Kádnerem přijala maďarskou delegaci výboru pro obranu NS Maďarska ve dnech 25. - 26. června v Praze.

Zástupci partnerských výboru se při společném jednání shodli, že v současné situaci je dvoustranná meziparlamentní konzultace skutečně aktuální a potřebná a za užitečné považují také to, aby došlo k prohloubení spolupráce zemí V4. Poslanci konzultovali aktuální otázky obranné a bezpečnostní politiky, jednali také o regionálních možnostech obranné spolupráce v rámci V4. Zároveň projednali velmi tíživou otázku migrace a uprchlictví.
Přijetí maďarské delegace výboru pro obranu Národního shromáždění Maďarska (26. 6. 2015)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)