Výbor pro obranu
Přijetí zahraničních návštěv

Německo Přijetí výboru pro obranu Spolkového sněmu SRN (5. 5. 2015)

Delegace výboru pro obranu PS PČR vedená předsedou Davidem Kádnerem přijala dne 4. května 2015 delegaci výboru pro obranu Spolkového sněmu Německa vedenou předsedou výboru Hansem-Peterem Bartelsem.

Představitalé partnerských výborů zhodnotili bezpečnostní situaci, debatovali o situaci v rizikových terioriích jako je Ukrajina, Severní Afrika a ISIS. Jednali o adaptaci ozbrojených sil na novou bezpečnostní situaci, shrnuli priority spolupráce v politické, bezpečnostní a obranné úrovni a vyměnili si zkušenosti z pozice parlamentních výborů. Na závěr také zmínili možnost regionální spolupráce v příhraničních regionech.

 
Přijetí výboru pro obranu Spolkového sněmu SRN (5. 5. 2015)
Přijetí výboru pro obranu Spolkového sněmu SRN (5. 5. 2015)
Přijetí výboru pro obranu Spolkového sněmu SRN (5. 5. 2015)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)