Přijetí zahraničních návštěv

Rakousko Přijetí delegace výboru pro obranu rakouské Národní rady (30. 4. 2019)
Dne 30. dubna 2019 se vPoslanecké sněmovně Parlamentu ČR na pozvání české strany uskutečnilo setkání delegace výboru pro obranu vedené místopředsedou Janem Lipavským sdelegací výboru pro obranu rakouské Národní rady vedenou předsedou Reinhardem Böschem.

Spolu se členy výboru pro obranu, mezi nimiž byli dále poslanci Karel Schwarzenberg, Pavel Žáček, Jan Řehounek a František Kopřiva, se setkání zúčastnili také zástupci senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – předseda Pavel Fischer, místopředseda Jan Sobotka a senátor Tomáš Czernin.

Takřka dvouhodinové jednání zahrnovalo celou řadu témat týkajících se vzájemné spolupráce v oblasti obrany, například výcviku pilotů, rozvoje mezinárodní (evropské a transatlantické) obranné spolupráce, bezpečnostních opatření v souvislosti s nelegální migrací, mezinárodních hrozeb souvisejících s aktuálními konflikty, zejména konfliktem na Ukrajině, elektronickým bojem a kybernetickými útoky. Účastníci setkání diskutovali též o svých národních zkušenostech s akvizičním procesem souvisejícím s klíčovými armádními modernizačními projekty, společných zájmech v rámci středoevropského regionu a rozvoji humanitárních aktivit ve třetích zemích.

Po formálním jednání následoval společný oběd v Zrcadlovém salonku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Setkání se neslo ve velmi vřelé atmosféře a jeho účastníci opakovaně zdůraznili význam přátelských vztahů, které mezi oběma zeměmi dlouhodobě panují.
Přijetí delegace výboru pro obranu rakouské Národní rady (30. 4. 2019)
Přijetí delegace výboru pro obranu rakouské Národní rady (30. 4. 2019)
Přijetí delegace výboru pro obranu rakouské Národní rady (30. 4. 2019)
Přijetí delegace výboru pro obranu rakouské Národní rady (30. 4. 2019)

Navigace sekce Výbor pro obranuISP (příhlásit)