Zemědělský výbor
Zahraniční cesty

Kazachstán 14. - 19. 5. Kazachstán, Astana a Almata (16. 11. 2021)


Delegace zemědělského výboru PS PČR navštívila Kazachstán

Ve dnech 14. - 19. 5. pobývala v Astaně a v Almaty delegace zemědělského výboru PS PČR (Pavel Kováčik, Josef Kott, Jana Krutáková, Zdeněk Podal) vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny panem Vojtěchem Filipem. Cílem cesty bylo seznámit se se situací v zemědělství v KZ, včetně legislativy, a vytipovat konkrétní možnosti vzájemné spolupráce. 

V Astaně  byla delegace přijata předsedou Mažilisu panem Nurlanem  Nigmatulinem, který opětovně poděkoval za milé přijetí v Praze během své oficiální návštěvy v březnu t.r. a zopakoval pozvání k návštěvě KZ pro předsedu PS PČR pana Radka Vondráčka.   Uskutečnila se rovněž jednání s partnerským výborem a se skupinou poslanců -  přátel KZ-ČR.

Na jednání s náměstkem ministra zemědělství E. Koškerbajevem byla nabídnuta česká odborná pomoc při zalesňování a podpořen export českého skotu do KZ.  V. Filip pozval náměstka ministra k návštěvě výstavy „Země živitelka“ v Českých Budějovicích a vyzval k založení společného česko-kazachstánského pivovaru.

Zemědělství je v KZ na vzestupu, i když podíl na HDP je poměrně nízký – cca 5%. Existují zde různé podpůrné a dotační programy. 80% zemědělské půdy v KZ připadá na pastviny.   Severní regiony se orientují na pěstování obilovin, na jihu se daří sóji, ovoci, kukuřici a obilí, všechny regiony se pak zaměřují na chov masných zvířat, zejména krav, koní a ovcí. Větší farmy se zaměřují na export do sousední Číny a do Ruska. Největším zahraničním investorem je Nizozemí, k největším překupníkům s kazachstánskými zemědělskými produkty patří polští obchodníci. Český agrární vývoz představuje především cukr, krmivo, olejná semena, a také živá zvířata. Existuje zde však možnost vývozu zemědělských strojů, různých doplňků, zpracovatelských linek, potravinářských strojů, apod. 

V Almaty se delegace setkala s náměstkem hejtmana almatské oblasti Serikžanem  Beskempirovem, se zástupci místní samosprávy, s českými podnikateli, s honorárním konzulem ČR v Almaty panem Uzakbajem  Ajtžanovem a s řadou místních podnikatelů a bývalých politiků.  Díky pestrému výběru osobností se poslancům dostalo velmi mnoho informací o situaci v KZ, a to nejen v oblasti zemědělství.

Místopředseda poslanecké sněmovny pan V. Filip absolvoval v Astaně rovněž separátní program v doprovodu českých podnikatelů (pan Tomáš Horáček, majitel společnosti HTS corporate,  pan Jiří Flodr a pan Richard Piškula, jednatelé společnosti Codaco  Electronic s r.o., pan Lukáš Gibiec , poradce místopředsedy V. Filipa, paní Petra Paroubková, tlumočnice). V Astaně se tato skupina setkala s vedením dvou nemocnic a jednala na ministerstvu zdravotnictví.

Komentář ZÚ:  Delegace ZEV PS PČR absolvovala v Kazachstánu za 5 dní poměrně velmi náročný program, který obsahoval politickou, praktickou i kulturní část.  Atmosféra na všech jednáních byla více než přátelská. Bylo zcela patrné, že pan místopředseda V. Filip je v KZ  velmi vážen a těší se značné oblibě. KZ stranou byl mnohokrát oceněn dynamický rozvoj vzájemných vztahů a rovněž byla vyzdvihnuta práce VZÚ Astana E. Žigové a kolektivu velvyslanectví. 

Česko-kazachstánské meziparlamentární vztahy jsou na vysoké úrovni, v obou dolních komorách existují skupiny přátel ČR-KZ, v roce 2017 navštívil KZ předseda J. Hamáček a v březnu 2018 se uskutečnila návštěva předsedy N. Nigmatulina v ČR.  Cesta delegace zemědělského výboru tak přímo navázala na předcházející aktivity. 

Díky vhodně sestavenému programu a vstřícnosti členů delegace se také podařilo zviditelnit zemědělského experta ZÚ Astana pana Artyoma Lukašova, který se tak dostal k řadě velmi důležitých kontaktů. Na základě návštěv farem bylo dohodnuto, že A. Lukašov připraví  strukturovaný katalog  českých firem z daného oboru v ruštině a kazaštině a  na podzim t.r. se v almatské oblasti uskuteční incommingová mise českých podnikatelů v zemědělství.Navigace sekce Zemědělský výborISP (příhlásit)