Zemědělský výbor
Přijetí zahraničních návštěv

Čínská lidová republika 15. - 18. června 2019 Všečínské shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky (16. 11. 2021)


Přijetí delegace Výboru pro zemědělství a záležitosti venkova Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky vedená místopředsedou výboru panem Wang Xiankui. 17. 6. proběhlo v PS PČR jednání se zemědělským výborem v čele s jeho předsedou J. Faltýnkem. Další členové ZEV: mpř. P. Kováčik, mpř. J. Kott, M. Jarošová a Z. Podal.

Neděle 16. června 2019 – celodenní výjezd do Hradce Králové

Jednání s ředitelem Městských lesů Hradec Králové Milanem Zerzánem. Následovala ukázka lesnického hospodaření a rekreačních služeb v terénu a prohlídka farmy Ostřetín (chov holštýnského skotu, bioplynová stanice).

 Pondělí 17. června 2019

Návštěva Zemědělského družstva Agro Jesenice u Prahy (kravín, bioplyn, muzeum).

Odpoledne následovalo jednání se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Úterý 18. června 2019

Přijetí náměstkem ministra zemědělství pro Sekci zemědělství a potravinářství

Jindřichem Fialkou na Ministerstvu zemědělství.Navigace sekce Zemědělský výborISP (příhlásit)