Aktuality

20. 6. 2018 návštěva s.p. Vojenské lesy a statky, Praha (27. 6. 2018)
20. 6. 2018 navštívili členové zemědělského výboru PS PČR a jeho podvýboru pro lesní hospodářství s. p. Vojenské lesy a statky,Praha.

Předmětem setkání bylo seznámení se s činností s.p. VLS. Diskutována byla tato témata: zaměření činnosti podniku, jeho hospodářská situace, organizační struktura a aktuální témata lesního hospodářství, vč. současné kůrovcové kalamity.

ISP (příhlásit)