Zahraniční cesty

Polsko Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Ve dnech 9. – 12. října 2018 se uskutečnila služební cesta volebního výboru do Polska.

Poslanci volebního výboru jednali s partnerským výborem pro kulturu a masové sdělovací prostředky Sejmu Polské republiky. Na jednání se řešilo postavení a činnost obou výborů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Sejmu Polské republiky, porovnání systémů voleb členů mediálních rad, financování těchto rad, financování a postavení veřejnoprávních a soukromých médií a výběr koncesionářských poplatků v obou zemích. Na závěr jednání pozval předseda výboru Stanislav Berkovec partnerský výbor na návštěvu České republiky. Dále členové tohoto výboru mimo jiné navštívili veřejnoprávní televizi TVP, soukromou televizi Polsat a jednali se zástupci Zemské rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vedením vydavatelství Agora, Sdružením polských novinářů a Sdružením novinářů Polské republiky.
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)
Polsko 9. – 12. října 2018 (14. 10. 2018)

Navigace sekce Volební výborISP (příhlásit)