Zahraniční cesty

Slovensko Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)
Delegace hospodářského výboru v čele s předsedou Radimem Fialou navštívila ve dnech 6. - 8. června 2018 Slovensko.

Cílem cesty byla zejména výměna informací v rámci partnerského hospodářského výboru. Ústředním tématem jednání byl přístup k rozvoji průmyslu, zejména technologií s přidanou hodnotou, široká debata o podmínkách v rámci podnikatelského prostředí s důrazem na překonávání regionálních rozdílů. Účastníci se shodli na přeregulovanosti systémů, nestabilitě prostředí pro podnikatele a nutnosti podpory investic. V rámci debaty o energetice se poslanci zaměřili na téma energetické bezpečnosti, problematiku výstavby nových bloků JE, přenosovou soustavu a její problémy. Dále se vedla jednání k tématu sdílené ekonomiky (výměna zkušeností) a financování dopravní infrastruktury. Hospodářský výbor navštívil vědecký park Univerzity Komenského, kde se členové mohli seznámit s financováním a strukturou vědy a výzkumu.
Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)
Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)
Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)
Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)
Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)
Zahraniční cesta HV na Slovensko (18. 6. 2018)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)