Archiv Poslanecké sněmovny

Archiv je veřejným specializovaným archivem podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

Zřizovatelem archivu je Kancelář Poslanecké sněmovny.

Organizační začlenění: archiv je oddělením odboru Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny.

Kde nás najdete?

Praha 1, Sněmovní 1, tel. 257174131-5

e-mail: archiv@psp.cz

Badatelské dny: úterý – čtvrtek, 9 – 15 hod. Nejlépe je domluvit termín předem.

V době konání schůzí Poslanecké sněmovny je archiv nepřístupný (viz Harmonogram pravidelných akcí).

Jak se přihlásit o studium v archivu? Je třeba požádat Vedoucího Kanceláře PS o souhlas s přístupem do archivu, uvést téma a účel studia a co konkrétně požadujete a žádost poslat e-mailem na: archiv@psp.cz nebo poštou na adresu Kancelář PS, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1.

Fondy a jejich uložení:

 

Praha 1, Sněmovní 1 Praha 4, Archivní 6
Česká národní rada 1968 - 1992 Revoluční národní shromáždění 1918 - 1920
Poslanecká sněmovna 1993 - Národní shromáždění 1920 - 1939
  Prozatímní národní shromáždění 1945 - 1946
  Ústavodárné národní shromáždění 1946 - 1948
  Národní shromáždění ČSR/ČSSR 1948 – 1968
  Federální shromáždění ČSSR 1969 – 1990
  Federální shromáždění ČSFR 1990 - 1992


Elektronické verze některých dokumentů jsou dostupné v Digitálním repozitáři.

Knihovna Archivu Poslanecké sněmovny poskytuje prezenční služby uživatelům archivu.
Výpůjční řád (Dokument DOC, 30 KB)
ISP (příhlásit)