Pro badatele

Badatelna Archivu Poslanecké sněmovny je umístěna na adrese Sněmovní 1, 118 26 Praha 1.

Studium se řídí dle platného Badatelského řádu.

Pro veřejnost je badatelna archivu otevřena ve dnech úterý až čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin. V době konání schůzí Poslanecké sněmovny je Archiv Poslanecké sněmovny pro veřejnost uzavřen.
Termín návštěvy je třeba domluvit předem.

Archiválie ke studiu je možné objednat na emailové adrese archiv@psp.cz.


Navigace sekce Pro badatele

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)