Sněmovní tisk 483
Vl.n.na prodloužení doby působení Britského vojen. týmu v ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 5. 2015 jako tisk 483/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 441/15, PID KORN9U9KE4RM.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 5. 2015 (usnesení č. 483). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 483/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 835).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 5. 2015 jako senátní tisk 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 75/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 154).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, politika spolupráce, Spojené království, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenský výcvikISP (příhlásit)