Sněmovní tisk 251
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 251/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 711/14, PID KORN9LFKDX33.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 378).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 251/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 251/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014 v 15:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 158, usnesení č. 421).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 23. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 262/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1304Karel Rais06765-08449.doc (14 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 9. 9. 2014 v 17:54:43
1323Jiří Dolejš06784-08471.doc (17 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 15. 9. 2014 v 10:19:37
1340Josef Uhlík06801-08493.doc (21 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 10:18:15
1341Miroslav Kalousek06802-08494.doc (59 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 10:18:15
1357Petr Fiala06818-08518.doc (27 KB) / PDF (189 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 14:21:01
1358Petr Fiala06819-08519.doc (28 KB) / PDF (236 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 14:22:50


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, přibližování legislativy, sazba DPH, veřejné finance

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)