Sněmovní tisk 229
Návrh. na působ. sil MO ČR v zahr.oper. v letech 2013 a 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015

Autor: min. obrany,min. zahr. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2014 jako tisk 229/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 555/14, PID KORN9KHKHAKA.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 18. 6. 2014 (usnesení č. 76). Zpravodajem určen David Kádner.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 27. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 229/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 408).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 11. 6. 2014 jako senátní tisk 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 6. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 555).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: baltské země, Island, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vzdušný prostor, země NATOISP (příhlásit)