Sněmovní tisk 228
Sml.mezi ČR a Pákistán.islámskou rep. o zamez.dvoj.zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 228/0 dne 11. 6. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 178/13, PID KORN937CUEJA.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 6. 2014 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 640).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 13. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 2015 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 764).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 6. 2014 jako senátní tisk 301/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 6. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2014 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 301/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 301/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 590).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 6. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 12. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 58/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, PákistánISP (příhlásit)