Sněmovní tisk 199
Novela z. - veterinární zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Margita Balaštíková, Olga Havlová, Ladislav Velebný) předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: Balaštíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 199/0 dne 15. 5. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 11. 6. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 6. 2014 jako tisk 199/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 587/14, PID RACK9K6HGFXT.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 6. 2014 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 386).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 199/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 199/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 9:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 283, usnesení č. 445).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 352, dokument 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 641).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 264/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Veterinářství

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost potravin, chov zvířat, veterinární inspekce, veterinární legislativa, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat, zdravotní riziko, živočišná říše

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)