Sněmovní tisk 1231
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1231/0 dne 31. 5. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 31. 5. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 113).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 5. 2021.
  Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • PS

  Projednávání bylo zahájeno 9. 6. 2021 na 109. schůzi.
  Usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo schváleno.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 6. 2021 (usnesení č. 411). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8572Vít Kaňkovský20796-31475.docx (16 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 4. 6. 2021 v 08:20:21
8573David Kasal20797-31476.docx (23 KB) / PDF (239 KB, 4 strany) 4. 6. 2021 v 08:36:08


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, evidence obyvatelstva, mezinárodní spolupráce, očkování, prevence nemocí, zdravotní politika, zdravotní průkaz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)