Sněmovní tisk 11
Novela z. o ochraně spotřebitele

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 27. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 33).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 33).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 12. 2013.
  Zákon Senátem schválen 18. 12. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 12. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 184 pod číslem 476/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: nekalá reklama, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, podomní obchod, přímý prodej, psychické vypětí, spotřebitelské hnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)