Sněmovní tisk 861
Vl.n.z.,kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 11. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 11. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 55).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 861/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 13. 5. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2020 na 48. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1131).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 5. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 5. 2020 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 20. 5. 2020 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 16. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 288/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5241Věra Kovářová17465-26462.doc (56 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 12:26:13
5260Tomáš Martínek17484-26485.docx (13 KB) / PDF (181 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 v 15:20:11


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)