Sněmovní tisk 520
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Matyášová, Helena Válková, Lubomír Španěl, František Elfmark, Lucie Šafránková, Monika Červíčková) předložila sněmovně návrh zákona 20. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Matyášová E. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 520/0 dne 21. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0520.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 520/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 637/19, PID ALBSBDHGFZTN.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kruté a ponižující zacházení, péče o postižené osoby, péče o seniory, právo na sebeurčení, sociální pomoc, sociální služby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)