Sněmovní tisk 506
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Bartoň L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 506/0 dne 12. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0506.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2019 jako tisk 506/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 599/19, PID ALBSBD8A77CP.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4252Václav Klaus16476-24934.docx (46 KB) / PDF (242 KB, 3 strany) 27. 1. 2020 v 13:03:20


Deskriptory EUROVOCu: střední vzdělání, uznání studia, základní vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)506/0
178/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů506/0
445/2016rušíNařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky506/0
71/2017rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky506/0


ISP (příhlásit)