Sněmovní tisk 4
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 11. 2017 jako tisk 4/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1052/17, PID KORNAQYCYQ5O.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 4/1 rozesláno poslancům 30. 11. 2017.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 4/2 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 4/3 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 50).Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)